Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku

4458 sayılı Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Vergi, Fon, Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının iptal edilmesi ile ilgili vergi davalarında; ihtilafa dâhil edilen gümrük müşavirleri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile ilgili idari davalarda, ilgili uyuşmazlıkların Gümrük İdarelerine yapılması gereken itirazları da dahil tüm hukuki süreçlere ilişkin ihtiyaçları etkili bir biçimde karşılayarak davaları yürütmekte ve sonuçlandırmaktayız.