Hoşgeldiniz

Kaşhan Hukuk Bürosu olarak, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunundan kaynaklanan her türlü cezai, idari ve vergisel hukuki uyuşmazlıklarda “konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz ile birlikte” ihtilafın etkin bir biçimde çözümlenmesine yönelik müvekkillerimize kapsamlı bir şekilde hizmet sunmaktayız.

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere sair özel yasalarda yer alan Vergi Kaçaklığı suçları, Gümrük Kaçaklığı suçları, vergi ...

Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku
Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku

4458 sayılı Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Vergi, Fon, Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarının iptal edilmesi ile ilgili vergi davalarında; ihtilafa dâhil edilen gümrük müşavirleri hakkında ...

Dış Ticaret Hukuku
Dış Ticaret Hukuku

Dış ticaret, Lojistik ve Gümrüklü Antrepo işletmek üzere kurulu şirket ve işleticilerin kanuni hak ve menfaatlerinin tesisine yönelik antrepo ve gümrük mevzuatı ...

Üyeliklerimiz