Dış Ticaret Hukuku

Dış ticaret, Lojistik ve Gümrüklü Antrepo işletmek üzere kurulu şirket ve işleticilerin kanuni hak ve menfaatlerinin tesisine yönelik antrepo ve gümrük mevzuatı çerçevesinde doğan antrepo ücretlerine ilişkin ticari alacak davalarını açmak, gereği gibi takip etmek ve sonuçlandırmak hizmetlerini üstlenmekteyiz.